Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος Φλωρινιωτών και των Πέριξ εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το έτος 1954. Το 1955 εκλέχθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο το Διον. Εξάρχου, αντιπρόεδρο το Σωκράτη Λιάκο και γ. γραμματέα τον Αναστάσιο Μητσώλη.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1) Η διατήρηση των πατρώων εθίμων και παραδόσεων και η μεταξύ των μελών αλληλεγγύη, συνοχή και αλληλοϋποστήριξη.
2) Η ηθική ενίσχυση των μελών.
3) Η διά παντός νομίμου μέσου επιδίωξη της ανυψώσεως του γοήτρου της γενέτειρας και η συμμετοχή σε ενώσεις ή ομοσπονδίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Η Φλώρινα είναι πρωτεύουσα του ομωνύμου νομού της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι χτισμένη στις ανατολικές προσβάσεις του Βαρνούντα σε υψόμετρο 660 μ. και διασχίζεται από τον ποταμό Σακουλέβα.

Ο Νομός Φλώρινας έχει πληθυσμό 54.751 κατοίκους και έκταση 1.924 τ.χλμ. Ο Δήμος Φλώρινας έχει 13.955 κατοίκους.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ.