Το Καταστατικό του Συλλόγου

Το νέο καταστατικό του Συλλόγου, το οποίο ψηφίσθηκε στη Γενική Συνέλευση στις 31 Μαρτίου 2013 και βρίσκεται υπό έγκριση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, μπορείτε να το διαβάσετε επιλέγοντας το παρακάτω εικονίδιο.

 

Πρόσθετες πληροφορίες